alasyti

alasyti
×alãsyti, -ija (-yja), -ijo (l. hałasić, brus. гaлaciць) intr. 1. Kp, On rėkauti, triukšmauti: Ką čia alãsiji kaip bandą gindamas? Varn. Pradėjo šumyti, alasyti Žem. 2. garsiai kalbėti, plepėti: Apie ką gi čia taip sustoję alãsijat? Pnd. \ alasyti; pasialasyti; praalasyti; sualasyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • alasinti — ×alãsinti, ina, ino Vlk žr. alasyti 1: Neduodu valios alãsinti aš jiem Lnkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alaskuoti — ×alaskuoti, uoja, ãvo žr. alasyti 1: Ir nuėjo keliu alaskuodamas Grdž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alasuoti — ×alasuoti, uoja, avo žr. alasyti 1: Aš išgirdau Joną alasuojant Rt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • alatyti — ×alãtyti, ija ( yja), ijo žr. alasyti 1: Vaikai, nealãtykit, mama miega KlvrŽ. Girtas alãtyja, t. y. šūkauja J. | refl.: Ar jūs nenustosit alãtytis! Vkš. Ko alãtijys, ar girtas esi? Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasialasyti — ×pasialãsyti garsiai paplepėti: Ateik rytoj, pasišnekėsme, pasialãsysme Pnd. alasyti; pasialasyti; praalasyti; sualasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praalasyti — ×praalãsyti intr. 1. garsiai praplepėti: Lig vakarui praalãsijom OZ5. 2. rėkaujant, triukšmaujant praeiti: Naktį pro šalį praalãsyjo valkiotų gauja Skr. alasyti; pasialasyti; praalasyti; sualasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sualasyti — ×sualãsyti 1. intr. garsiai pasikalbėti: Vienystoj nejauku gyvent: nei su kuo sualãsyt, nei ką pašaukt Rš. 2. tr. garsiai sudainuoti: Sualãsykim dainą „Kur bėga Šešupė“ Rš. alasyti; pasialasyti; praalasyti; sualasyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”